logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Individuālā A programmu apguve pedagogiem

Aicinām pedagogus, sociālos pedagogus, klases audzinātājus, skolas psihologus un pedagoģiskos darbiniekus pieteikties individuāllai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguvei (viens pret viens):

  • A programma "Riska grupas bērnu mācīšanās un uzvedības īpatnības", 12 ak. st.
  • A programma "Skolēnu mācīšanās un sadarbības prasmes un to attīstīšana", 12 ak. st.
  • A programma "21.gadsimta bērnu audzināšanas izaicinājumi", 12 ak. st.
  • A programma "Pozitīvās mācību motivācijas attīstīšana", 12 ak. st.
  • A programma "Skolotāja uzvedības stils un komunikācija", 12 ak. st.

Programmu apguvei pieteikties iespējams jebkurā laikā. Uzzināt norises laikus, saņemt detalizētu programmas saturu un pieteikt savu dalību iespējams zvanot uz mobilo tālruni 26661496 vai rakstot uz e-pastu info@ sii.lv.

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv