logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Rīgas Starptautiskās skolas

18.03.2017.
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā

Lee Chalkly, direktors (un kolektīrs)
Rīgas starptautiskā skola, www.isriga.lv

"10 ballu sistēmā dodam 10 balles. Iegūtas ļoti daudz vērtīgas informācijas. Izmantosim metodi "Mēs esam! - Mēs darām! - Mēs nedarām!". Jebkuras sadarbības pamatā ir attiecību izveidošana ar bērniem un viņu uzticības iemantošana. Jo bērnu un jauniešu problēmas ir tik dažādas un arī risinājumi ir tik atšķirīgi un tie ir jāmāk saskatīt. Ieguvām ieskatu kā rīkoties un, ko praktizēt ikdienā, lai veidotos labāka, dzīvāka komunikācija ar bērniem un jauniešiem viņiem saprotamā veidā. Ļoti patika radītās diskusijas un sarunas ar kolēģiem un saskatījām tajā risinājumus sev aktuālām situācijām. Dzirdējām daudz konkrētu praktisku situāciju, stāstus iz dzīves un idejas risinājumiem, ko varējām sasaistīt ar savu pieredzi un ikdienu. Nodarbības lika pārdomāt un pārvērtēt savu pedagoģisko pieredze, arī piedāvājot jaunas darba metodes. Patika Institūta darbinieku radītā brīvā, nepiespiestā un iedvesmojošā gaisotne auditorijā. Mēs ļoti augstu novērtējam Institūta darbinieku profesionālo pieredzi un profesionālo pieeju kursu organizēšanā. Šī diena bija iedvesmojoša un paldies par to."

Atsauksme no Sociālās integrācijas valsts aģentūras

17.11.2016. 
Lektore: Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Koučinga iemaņas un instrumenti izglītības iestādes vidē" (A, 12 ak.st.)

Sanita Gailluma, vadītāja
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola (un kolektīvs)

"Praktisks un ikdienas situācijās izmantojams ieskats koučinga iemaņu izmantošanā izglītības iestādes vidē. Ieguvām jaunu informāciju un pārdomas par koučingu, tā principiem, iespējām un izmantošanas soļiem ikdienā. Svarīgi bija praktiskie uzdevumi un iespēja piedāvāto informāciju izmēģināt praksē. Tā rezultātā ieguvām jaunas praktiski izmantojamas un pozitīvi virzītas darba metodes turpmākai attīstībai un izmantošanai gan mācību stundās, gan audzināšanas procesā. Ir vērtīgi paskatīties no citādas - koučinga - puses uz to, ko dari. Lai sasniegtu kādu rezultātu pats vai palīdzētu citam - tas ir nopietns darbs un spēja izmantot katrai situācijai atbilstošas metodes. Koučings tajā var būt nozīmīgs palīgs.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Ogres tehnikuma

03.11.2016.
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā

Armanda Auziņa, direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā
Ogres tehnikums (un kolektīvs)

"Ļoti mūsdienīgs un atraktīvs tēmas izklāsts. Gūts lektores profesionālais pieredzes skatījums, kā arī jauns skatījums uz sociālām problēmām. Patika mūsdienīgais konstruktīvās informācijas pasniegšanas stils ar piemēriem. Apzinājām, ka jebkurā situācijā saskarsmē ar jauniešiem ir jābūt radošam un kreatīvam, lai sevī sajustu veidu, kā risināt radušās situācijas. Ikvienā situācijā ir iespēja rast risinājumu, taču tas atkarīgs no mūsu pacietības un vēlmes iedziļināties, lai atrisinātu situāciju. Ne vienmēr mēs izprotam jaunieti, tāpēc katra situācija ir jāizvērtē no dažādiem aspektiem un tikai tad ir jārīkojas.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas

Atsauksme no Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsauksme no Olaines Mūzikas un mākslas skolas

24.08.2016.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Augsti motivētas komandas veidošana" (12 ak.st.)

Ronalds Saksons, direktors
Olaines Mūzikas un mākslas skola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Šī diena ļāva paskatīties uz lietām no citas puses, ieguvu informāciju par lietām, kas varētu atvieglot ikdienu darbā. Ļoti pārdomāts pasniegšanas stils un spilgta personība. Dienu vērtēju produktīvi un ar reāliem ieguvumiem iestrādei.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Rudzātu speciālās internātpamatskolas

19.09.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Bērnu tiesību aizsardzība" (12 ak. st.)

Edgars Vaivads, direktors
Rudzātu speciālā internātpamatskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Šajos kursos guvām pārliecību par dažu savu rīcību pareizību, izpratām savu rīcību, kad šķita, ka rīkojamies nepareizi. Guvām pārliecību, ka daudzās problemātiskās situācijās ar skolas bērniem mūsu rīcība ir bijusi atbilstoša un adekvāta situācijai. Šīsdienas galvenā atziņa, ko guvām, ka bērna nepaklausība ir kliedziens pēc palīdzības. Tas lika aizdomāties par bērna svarīgumu un to, ka mums bērniem jānodrošina droša, stabila, labvēlīga vide un jābūt cieņai pret otru cilvēku. Jo pedagoga pienākums ir rūpēties par katru bērnu un palīdzēt viņam veidoties par personību.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Babītes novada PII "Saimīte"

04.06.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Bērnu tiesību aizsardzība" (8 st.)

Inga Erdmane - Hermane, vadītāja p.i.
Babītes novada PII "Saimīte" (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Ļoti profesionāla lektore un noderīgi padomi turpmākajā darbā. Spējām paskatīties uz tēmu no cita skatu punkta. Šajā dienā ieguvām plašāku informāciju par bērnu tiesībām un to aizsardzību. Izpratām vairāk par vecāku un bērnu attiecībām, to, kā ar vērojumiem var noteikt bērnu emocionālo stāvokli. Auditorijā izvērtās ļoti interesantas diskusijas par vecāku varu, to, kā vecāki var nodarīt pāri bērniem. Vērtīgi bija dzirdēt, kā runāt ar vecākiem par problemātiskām situācijām un, kur gūt palīdzību.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Viļakas novada pašvaldības

30.04.2015.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Komunikācija un saskarsme skolas vidē - kā un ko atceramies?" (12 ak. st.)

Sarmīte Šaicāne, izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Viļakas novada pašvaldība

"Daudz pozitīvu emociju! Esam pārdomās par verbālo komunikāciju darbā ar skolēniem, pārdomās par savu neverbēlo saskarsmi un savu tēllu, ko radām. Pārdomājām, cik svarīgi, lai cilvēka iekšējā un garīgā pasaule būtu harmonijā ar cilvēka ārējo tēlu. Manu pārliecību šodien dzirdētais tikai apstiprināja: "Audziniet paši sevi, nevis bērnus, jo viņi ir mūsu spogulis!" Apkārt būs jaukāki cilvēki, ja dzīvē vairāk pozitīvisma būs mums pašiem. Mūsu domāšanā viss sākas un arī beidzas.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Ludzas novada vakara vidusskolas

20.03.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, mācīšanās traucējumi" (36 ak. st.)

Regīna Borisova, direktore
Ludzas novada vakara vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs, kā arī Ludzas novada pedagogi)

"Mēs uztraucamies par to, kas mūsu bērni būs rīt un aizmirstam, ka viņi kaut kas ir jau šodien. Jebkurš bērns ir personība, tikai jāprot katram atrast atbilstošu pieeju un ņemt vērā bērna tā brīža izjūtas un noskaņojumu. Darbā ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības ir tik svarīgi ņemt vērā to īpatnības un paldies lektorei par šo ieskicējumu. Jo svarīgs ir nevis "progress", bet "process", ko ikdienas ir svarīgi atcerēties darbā ar bērnu. Skolotāja pacietīgs darbs vainagojas ar augļiem. Šeit nozīmīgi ir atcerēties lektores akcentēto kontroli, kas bērnam ir vajadzīga, lai veselīgi veidotos viņa personība.

Lasīt tālāk ...

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv