logotype
 • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
 • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
 • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Ludzas novada pašvaldības

25.08.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?" (12 ak. st.)

Jolanta Strogonova izglītības metodiķe
Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (un novada pedagogi)

"Ieguvām daudz jaunu, sev noderīgu, piemēram, mēs visi esam profesionāļi, katrs cilvēks ir individualitāte, vērtīgo emociju lomu skolas darbā un attieksmes nozīmi. Daudz darba katram ir jāiegulda sevī, lai pilnveidotos. Lai kaut ko pieprasītu no saviem audzēkņiem, mums pašiem ir jāizprot situācija, kā profesionāļiem. Cik liela nozīme gan ir attieksmei pedagoga un audzēkņa attiecībās!

Šīs dienas atziņas:

 • "Pielietošu pauzītes, atcerēšos dinamiskās minūtes, jo tās patīk bērniem."
 • "Patika atziņa: "Es esmu pietiekami labs skolotājs, esmu profesionālis!""
 • "Jābūt pozitīvi noskaņotam - vienmēr un visur! Mainīt var tikai sevi."
 • "Iepazinu kā bērnam palīdzēt iemācīt kontrolēt savas emocijas."
 • "Ieguvu kā audzināt un tikt galā ar pusaudžu agresivitāti, agresivitātes cēloņiem."
 • "Pozitīvi raudzīties uz bērniem un situācijām, tad arī viss atpakaļ nāks labāks un pozitīvs."
 • "Vērtīgi agresivitātes un dusmu cēloņi, veidojas sapratne."
 • "Mācēt aizvietot "Nē" ar "Jā", kas ir tik nozīmīgi!"
 • "Vērtīgi relaksācijas vingrinājumi."

Paldies Lindai un Kristīnei par piepildīto dienu."

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv