logotype
 • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
 • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
 • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Kārsavas novada pašvaldības

27.08.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Kā rīkoties, kad bērns ir nepaklausīgs un agresīvs?" (12 ak. st.)

Inta Laganovska - Vesere, izglītības metodiķe
Kārsavas novada pašvaldības Izglītības nodaļa (un novada pedagogi)

"Bērns ir ļoti smalks "instruments" un jābūt labam "meistaram", lai šis instruments "skanētu". Šajā dienā izjutām, ka katra diena jādzīvo ar pozitīvām domām un emocijām, jāmēģina bērnu izprast un saskatīt viņā pozitīvo. Vērtīgas praktiskās darbošanās un vingrinājumi, piemēram, rotaļas, pauzes, izkustēšanās brīži, ko varēsim izmantot savā praksē. Arī daudz vērtīgi piemēri, ko pedagogi varēs izmantot darbā konkrētās situācijās ar agresīviem bērniem.

Rosinoša apmācība un atziņām bagāta diena katram:

 • "Atziņa, ka jāpiedomā pie tā, ko un kā izrunā gan bērniem, gan kolēģiem, gan ikdienā. Vajadzētu izslēgt no vārdu krājuma "Ne" vārdiņu."
 • "Pedagogam jābūt vairāk drosmīgam, lai aizstāvētu savas un bērnu tiesības, arī attiecībās ar vecākiem."
 • "Noderīgi izdales materiāli priekš sevis, kā arī varēs izmantot, piemēram, sapulcēs ar vecākiem."
 • "Vērtīga informācija par to, kā labāk palīdzēt bērnam tikt galā ar savām emocijām. Mēģināšu izmantot savā praksē."
 • "Sev no šīs dienas kursiem noteikti paņēmu daudz ko sadarbībā ar "bērns - skolotājs", "skolotājs - vecāki"."
 • "Vertīgi par to, kā vieglāk izkļūt no "agresijas lamatām", kurās mūs ievilina ikdiena."
 • "Uzzināju, kā var rīkoties, srtādājot ar agresīviem bērniem, kādas metodes var izmantot, strādājot ar tiem. Daudz materiālu, kurus var izmantot savā darbā."
 • "Guvu ne tikai informāciju darbam skolā, bet arī vērtīgas atziņas darbam ar bērniem savā ģimenē."
 • "Atziņa: dzīvot pozitīvi, domāt pozitīvi, būt pašpārliecinātam!"

Šī bija informācijas bagāta diena. Paldies Jums!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv