logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Bauskas sākumskolas

27.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākunmu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Malda Ignatjeva, direktora vietniece metodiskajā jomā
Bauskas sākumskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Kolektīvam radās pilnvērtīgāka izpratne par skolēnu emocijām un izjūtām, kas vada viņa rīcību. Bērnu ir jāsaprot un ir jāizrunā viņa uzvedības problēmas, tādējādi panākot savstarpēju sapratni un vienošanos. Tā ir disciplīna, kas palīdz bērnam un ļauj sevi attīstīt! Cieņa un gods pret sevi, pret citiem ir pamats visam un visā, jo otram mēs varam iedot tikai to, kas ir mūsos pašos. Secinājām, ka tikai tad, ja es būšu droša, manī būs drošības izjūta, un šo drošības izjūtu es spēšu rādīt, sniegt saviem skolēniem.

Šajā dienā tika apskatīti aktuāli jautājumi par drošas skolas vides veidošanas priekšnosacījumiem, psiholoģiskā klimata veidošanu mūsdienās, par skolas un vecāku atbildības noteikšanu un līdzatbildību, par savas atbildības un kompetenču robežu. Ikvienam izglītības procesā iesaistītajam darbiniekam ir nepieciešams spēt atpazīt drošības riskus un apdraudējumus, kā arī gūt zināšanas to savlaicīgai novēršanai. Šeit svarīgs ir komandas darbs. Svarīgi ir būt patiesi ieinteresētam tajā, kas notiek ar skolēnu.
Jo skolotājs ir tas, kurš veido bērna nākotni un reizēm bērna nepaklausība ir kliedziens pēc palīdzības!

Saturīgi vērtīgi pavadīta diena, kas lika aizdomāties par daudzām it kā zināmām lietām, bet varbūt ne vienmēr īstenotām. Lektorei izveidojās lielisks kontakts ar auditoriju, bija dialogs nevis monologs. Mums bija vērtīgi ieklausīties kolēģu atziņās un pārdomāt savas izjūtas.

Paldies lektorei un Institūtam!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv