logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Skaistkalnes vidusskolas

28.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākumu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Lolita Silakaktiņa, direktores vietniece audzināšanas darbā
Skaistkalnes vidusskola

"Lai arī cik gadus strādājam skolā, pedagoga darbs prasa jaunas pieejas problēmu risināšanā. Uzzinājām noteikumu un disciplīnas nozīmes plašāku apkopojumu, kas ir svarīgi bērna attīstībai. Vērtīgi ir lektores vārdi, ka "disciplīnas otrais vārds ir vērtība un sistēma". Noteikumi ir jebkuras cilvēka esības pamatā un tie jāievēro. Dzīvē noteikumi ir ļoti vajadzīgi - tie palīdz sakārtot cilvēku savstarpējās attiecības. Apzinājām, ka skolotājs skolā ir galvenais un arī skolotājam ir jāspēj kontrolēt savas emocijas, domas, darbs, lai būtu piemērs bērnam un radītu drošu vidi.

Gūti vērtīgas metodes, kā rīkoties, kā runāt un izturēties, lai veidotos savstarpēja trīspusēja (skolēns-skolotājs-vecāki) sadarbība un saruna-dialogs. Gūta sapratne par to, kā un kas veido drošības un stabilitātes izjūtu. Nereti bērna nepakllausība ir kliedziens pēc palīdzības. Mepaklausība ir zīme, ka bērns viens netiek galā. Agresīvs bērns ir tas, kurš piedzīvojis savā dzīvē vilšanos un sakāvi. Laiks un uzmanība, ko veltam, ir vislabākā dāvana un savā ziņā klases audzinātājs ir tas cilvēks, kurš sargā savu bērnu reputāciju.

Ieguvām praktiskus paņēmienus darbā ar vecākiem, agresīviem un dusmīgiem bērniem. Skolotājiem vērtīgi bija ieteikumi stundai par noteikumiem. Patika ierosinājums par pateicības koku.

"Labie darbi nāk atpakaļ!" - šie lektores vārdi mūs iedvesmo. Skolā notiek dzīve un skola ir tā vieta, kur viss ir acīmredzams. Ir jāsāk ar sevi un mainīsies arī apkārtējo attieksme.

Paldies!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv