logotype
 • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
 • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
 • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Zemītes pamatskolas

30.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem" (12 ak. st.)

Maruta Vilumsone, direktore, ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Zemītes pamatskola (un pedagoģiskais kolektīvs, kā arī Kandavas novada pedagogi)

"Pozitīva, emocijām un zināšanām bagāta diena. Mums noderīga informācija bija par sadarbības dažādajiem modeļiem, par pozitīvo pieeju problēmu risināšanā, par sevis saudzēšanu. Ieguvām motivāciju darbam, apliecinājumu savai darbībai un savas pašapziņas celšanai personības veidošanā. Skolotāja darbs - tas ir paradumu kopums, tas ir maratons nevis sprints. Bērni kopē pieaugušos, tāpēc pedagogam pirmām kārtām ir jāmāk kontrolēt savas emocijas. Pedagogs ir arī piemērs bērna rīcībai. Savukārt ikdienas darbā vērtīgas ir iegūtās idejas un spēles, kuras varēsim izmantot.

Šajā dienā kolektīvs guva noderīgu informāciju gan darbam klasē, gan ārpustundu darbā, kā arī dažādas vērtīgas atziņas:

 • "Ar skolēnu runāt par rīcību, ne - personību!"
 • "Cilvēks sākas ar sevi - nevar pārveidot citus, vispirms rādi pozitīvu piemēru."
 • "Guvu paņēmienus, kas palīdz novērst disciplīnas pārkāpumus."
 • "Vērtīga informācija par disciplinēšanas metodēm, kā arī to, kā veidot pozitīvu pašvērtējumu."
 • "Ja esmu pozitīvi motivēta darīt savu darbu skolā, drīkstu to turpināt arī savā cienījamā vecumā."
 • "Skolotāja darbs - tas ir paradumu kopums, maratons nevis sprints."
 • "Pozitīvisms ir atslēga skolēnu disciplīnas pārkāpumu risināšanā."
 • "Motivāciju meklēt cēloņos, lai novērstu sekas."

Jūtamies gandarīti un ar pozitīvām emocijām. Pasniedzēja guva brīnišķīgu saikni ar auditoriju - bija saprotams runas veids, inteliģenta un saistoša valoda, kā arī izsmeļošas pielietotās darba metodes. Paldies brīnišķīgajai lektorei!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv