logotype
 • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
 • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
 • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Ogres 1.vidusskolas

31.10.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākumu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Irēna Pupčenoka, direktores p.i.
Ogres 1. vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Pārdomājām par skolotāja - skolēnu attiecībām skolā no dažādiem aspektiem. Gūta atziņa, ka skolotāja darbs kļūst arvien sarežgītāks un komplicētāks. Papildinājām zināšanas par skolēna un skolotāju pienākumu pielietošanu praksē. Vērtīgi bija pasniedzējas ilustrētā teorija ar reāliem piemēriem no dzīves un to risināšanu - kā rīkoties dažādās situācijās, kur meklēt palīdzību, kā palīdzēt skolēnam. Lektore lika aizdomāties par skolotāju attieksmi pret skolēnu izaicinošo rīcību. Gūts atgādinājums - pacietību, pacietību un vēlreiz pacietību.

Kolektīva šīs dienas vērtīgākie guvumi un atziņas:

 • "Atziņa, ka disciplīna palīdz bērnam, jo ļauj sevi attīstīt."
 • "Izpratne par to, kas bērnam veido drošības un stabilitātes izjūtu."
 • "Pozitīvu skolas vidi veido visi, kuri ir skolā, sākot no sarga, beidzot ar direktoru."
 • "To, ka skolotājs var daudz vairāk iejaukties skolēna dzīvē, nekā tas ir izplatījies sabiedrībā."
 • "To, ka man ir tiesības neiejaukties konfliktos, kas rodas privātos pasākumos ārpus skolas."
 • "Pilnveidojoša, zināšanām  piepildīta diena par to, kā savlaicīgi novērst un atpazīt drošības riskus un apdraudējumus."
 • "Vārds spēj pacelt un vārds spēj arī nogalināt, tādēļ ir svarīgi, lai saruna virzītos vēlamā virzienā. Ir jāpiedomā pie sarunas intonācijas."
 • "Pedagoga darbs ir grūts un atbildīgs!"

Paldies pasniedzējā par profesionālismu un atraktīvo pasniegšanas veidu! "

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv