logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Preiļu 2.vidusskolas

22.11.2014.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Drošas skolas vides veidošana - skolotāju, skolas administrācijas un skolēnu tiesību un pienākumu praktiskie aspekti" (12 ak. st.)

Lilita Baško, direktora vietniece izglītības jomā
Preiļu 2. vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Drošība skolā ir ne tikai katra personiskā, tā ir skolas kolektīva kopīgā atbildība. Ir jābūt vērīgiem un jāvēro, kas notiek apkārtējā vidē un, kas notiek ar bērniem. Jo bērns mācās tad, kad uzticas vecākiem, skolotājiem un arī klasesbiedriem. Vērtīga ir lektores norāde, ka ikviens cilvēks ir personība un bērni ir jāmāca dzīvot starp cilvēkiem, cienot katra personību. Bērns ir persona, kas ir savas attīstības, augšanas un veidošanas procesā. Ir būtiski apzināties, ka viss, kas notiek cilvēka dzīvē, ir atkarīgs tikai un vienīgi no viņa paša, un, kā viss sliktais un labais, kas notiek ar cilvēku, viss ir viņa darbību rezultāts.

Augsti vērtējam pasniedzējas profesionallitāti un izmantotās darba metodes. Noderīga bija informācija par savstarpējo attiecību veiksmīgu attīstību, par to, kā kopā ar skolēnu radīt noteikumus kopīgam darbam. Papildinājām zināšanas psiholoģiskās un emocionālās drošības izjūtu zonas pamatelementos. Vērtīgi bija izzināt, ka bērna nepaklausība var būt norāde, ka viņš netiek galā ar saviem darbiem, un tas var būt kā lūgums pēc palīdzības.

Vērtīgi, ka iegūtos materiālus varēsim izmantot praktiskajā darbā. Kolektīvam aizdomāties lika arī lektores rādītā īsfilmiņa. Gūta atziņa, ka viss sākas ar mums pašiem un ir jābūt atvērtam un komunikablam. Katrs pats ir sava "dzīves kuģa" kapteinis!

Paldies par šo ļoti pozitīvo dienu!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv