logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Babītes novada PII "Saimīte"

19.02.2015.
Pedagogu tālākizlgītības A moduļa programma "Bērna radošuma un iztēles attīstīšana" (12 ak. st.)

Inga Erdmane-Hermane, vadītāja p.i.
Babītes novada PII "Saimīte" (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Visu ko darām ir jāsāk ar sevi - svarīgi ir mums katram būt radošam, lai vide ap mums arī veidotos radoša. Radoša darbība ir vissvērtīgākā bērna attīstībai, lai bērns savā dzīvē spētu gūt apmierinājumu par sevi un būt ar veselīgu pašapziņu. Ļoti patika doma, ka katrs grupiņas bērns ir kā mežs ar dažādiem kokiem - liepu, kļavu, osi, bērzu, ozolu - kuri nav jāsalīdzina. Bērns nav jāmaina, jāļauj būt pašam! Šīs dienas laikā katram bija iespēja pārliecināties, ka ir izvēlējies īsto profesiju. Šī apziņa, ka mēs katrs par sevi esam pieteikoši labs skolotājs, ir vērtīga.

Lektore lika ikdienā mainīt savu skatījumu, vairāk sajust bērnus, viņu vajadzības, vairāk meklēt pozitīvo. Vairāk aizdomājāmies par bērnu rotaļām. Par to, ka pieaugušajam ir jāmāk iejusties bērna lomā, lai viņu saprastu un, lai varētu spēlēties. Pie tam, bērnam ir jāļauj spēlēties, kamēr viņam ir interese.

Kolektīvam vērtīgi bija lektores stāstītie praktiskie piemēri un praktiskās nodarbības. Vienā no tādām katrs varēja pārdomāt savu resursu apli. Mums tas bija vērtīgi!

Liels paldies par interesanto dienas sākumu!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv