logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Daugavpils Būvniecības tehnikuma

21.02.2015.
Pedagogu tālākizlgītības A moduļa programma "Skolēnu disciplinēšanas dažādie psiholoģiskie, emocionālie un juridiskie aspekti" (12 ak. st.)

Kristīne Junkule, pedagoģe
Daugavpils Būvniecības tehnikums (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Vērtīgi bija klausīties lektores iezīmēto saikni starp pedagogu un vecāku lomu, kam ir ārkātīga nozīme audzēkņa atīistībā un motivācijā. Apmierinošs rezultāts būs tad, kad būs sadarbība starp iestādi, ģimeni un audzēkni. Savā veidā šīs saiknes esamība un kvalitāte parāda skolēnu disciplinēšanas rezultātu. Taču disciplīna ir svarīga ne tikai skolā, arī pašdisciplīna ir ļoti svarīga un arī sevi mums katram ir jāmācās disciplinēt. Disciplīna ir tā, kas ļauj bērnam attīstīties.

Izzinājām par reakciju saistībā ar audzēkņu agresīvu uzvedību un sarunas procesu. Pedagogam ir jāatcerās, ka ikviena problēma un sarežģījumi ar ko mēs saskaramies mācību ikdienā, ir atrisināma dialoga formā. Svarīgi ir ieklausītiet audzēknī un sadzirdēt viņu un viņa vajadzības.

Kolektīvam vērtīgi bija uzzināt, kā pareizi audzēkņus disciplinēt, kā mainīt sava darba stilu un, kā būt par labu pedagogu. Gūtas noderīgas zināšanas disciplīnas jautājumu atrisināšanā, kā arī atbildes par rīcību situācijās ar nepaklausīgiem un agresīviem audzēkņiem.

Mums patika pozitīvā un saprotamā runa, tiešā saikne, reālās dzīves situācijas un dzīves vērtējumi. Augsti vērtējam Aijas profesionalitāti! Paldies!"

 

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv