logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Rūjienas vidusskolas

19.03.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, mācīšanās traucējumi" (36 ak. st.)

Nelda Jaunzeme, direktora vietniece izglītības jomā
Rūjienas vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs, kā arī Rūjienas novada pedagogi)

"Katrs mēs esam īpašs un ir jāprot sadzīvot vienam ar otru, atrast pareizo pieeju katram, kam tas ir vajadzīgs. Pārliecinājāmies, cik svarīga loma ir skolotājiem, lai palīdzētu bērniem, kuriem nepieciešama kāda palīdzība. Pārliecinājāmies, cik svarīga ir sadarbība - skolotājs, skolotāji, vecāki, bērns. Skolotājiem pēc dotajiem materiāliem būs iespējams vairāk iepazīt un izpētīt savas klases bērnu problēmas. Jo skolēni ir ļoti dažādi un visas neveiksmes nevar norakstīt tikai uz slinkumu vai nevēlēšanos mācīties.

Lektores sniegtie praktiskie piemēri labi atspoguļoja reālo dzīvi šodienas skolā. Skolotājiem īpaši vērtīgi bija padomi par to, ko un kā rīkoties atsevišķās situācijās. Kā arī guvām jaunu informāciju par bērna uzvedības iemesliem, atbalsta pasākumiem bērnam mācību darbā, trīspusējas sadarbības veidošanu. Ir tik nozīmīgi, ka vēlamo rezultātu var sasniegt tikai sadarbojoties skolotājiem, vecākiem un atbalsta personālam. Ja sadarbības nav, tad rezultāti nebūs tādi, kā vēlētos.

Katrs bērns ir īpašs un katrai bērna darbībai ir savs individuāls izskaidrojums. Un nevar būt vienādi visi skolēni, katrs ir īpašs ar kaut ko. Mūsu kopīga atziņa ir, ka bērnos ir jāieklausās, viņi ir labi mūsu skolotāji! Tas, kas vairo bērna motivāciju ir kopīgs darbs un resursi ir pašā bērnā. Skolotājam ir svarīgi necīnīties par varu ar skolēniem, bet veidot šo pozitīvo kontaktu un sadarbību.

Paldies par sniegtajām zināšanām un dienas piepildījumu."

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv