logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Ludzas novada vakara vidusskolas

20.03.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Skolotāja darbs ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības, mācīšanās traucējumi" (36 ak. st.)

Regīna Borisova, direktore
Ludzas novada vakara vidusskola (un pedagoģiskais kolektīvs, kā arī Ludzas novada pedagogi)

"Mēs uztraucamies par to, kas mūsu bērni būs rīt un aizmirstam, ka viņi kaut kas ir jau šodien. Jebkurš bērns ir personība, tikai jāprot katram atrast atbilstošu pieeju un ņemt vērā bērna tā brīža izjūtas un noskaņojumu. Darbā ar bērniem, kam ir speciālas vajadzības ir tik svarīgi ņemt vērā to īpatnības un paldies lektorei par šo ieskicējumu. Jo svarīgs ir nevis "progress", bet "process", ko ikdienas ir svarīgi atcerēties darbā ar bērnu. Skolotāja pacietīgs darbs vainagojas ar augļiem. Šeit nozīmīgi ir atcerēties lektores akcentēto kontroli, kas bērnam ir vajadzīga, lai veselīgi veidotos viņa personība.

Paldies lektorei par konkrētu piemēru analīzi, konkrētiem gadījumiem. Mums vērtīgi ir arī materiāli, kurus pedagogi varēs izmantot darbā ar bērniem. Jaunas ierosmes gūtas arī individuālo izglītības plānu sastādīšanā, piemēram, par atbalsta pasākumiem. Guvām noderīgas zināšanas par darbu ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, par psiholoģiskajiem aspektiem, kas jāņem vērā strādājot ar šiem bērniem.

Brīnišķīga, profesionāla un atsaucīga lektore! Aizraujošs stāstījums un daudzveidīgas, pārdomātas darba metodes! Paldies Dacei par profesionālo sniegumu, dienas piepildījumu!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv