logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Babītes novada PII "Saimīte"

04.06.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Bērnu tiesību aizsardzība" (8 st.)

Inga Erdmane - Hermane, vadītāja p.i.
Babītes novada PII "Saimīte" (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Ļoti profesionāla lektore un noderīgi padomi turpmākajā darbā. Spējām paskatīties uz tēmu no cita skatu punkta. Šajā dienā ieguvām plašāku informāciju par bērnu tiesībām un to aizsardzību. Izpratām vairāk par vecāku un bērnu attiecībām, to, kā ar vērojumiem var noteikt bērnu emocionālo stāvokli. Auditorijā izvērtās ļoti interesantas diskusijas par vecāku varu, to, kā vecāki var nodarīt pāri bērniem. Vērtīgi bija dzirdēt, kā runāt ar vecākiem par problemātiskām situācijām un, kur gūt palīdzību.

Kolēģiem patika lektores minētie reālie piemēri un sadarbības formas, veidi, kā komunicēt ar vecākiem. Ieklausījāmies lektores teiktajā, cik svarīgi ir runāt sirds valodā. Jāvairo vairāk mīlestības, jāsaskata apkārt pozitīvo. Mums tas bija atgādinājums par to, cik svarīgi savest kārtībā savas emocijas, lai spētu kvalitatīvi strādāt ar bērniem.

Katram no mums ir jāpievērš vairāk uzmanības savai rīcībai, gan kā pedagogam, gan kā mammai. Nedrīkst palikt vienaldzīgs pret vardarbību un tās izpausmēm. Mums šī bija interesanta un aizraujoša lekcija, brīnišķīgas un pozitīvas emocijas!

Paldies par sniegto!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv