logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Rudzātu speciālās internātpamatskolas

19.09.2015.
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Bērnu tiesību aizsardzība" (12 ak. st.)

Edgars Vaivads, direktors
Rudzātu speciālā internātpamatskola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Šajos kursos guvām pārliecību par dažu savu rīcību pareizību, izpratām savu rīcību, kad šķita, ka rīkojamies nepareizi. Guvām pārliecību, ka daudzās problemātiskās situācijās ar skolas bērniem mūsu rīcība ir bijusi atbilstoša un adekvāta situācijai. Šīsdienas galvenā atziņa, ko guvām, ka bērna nepaklausība ir kliedziens pēc palīdzības. Tas lika aizdomāties par bērna svarīgumu un to, ka mums bērniem jānodrošina droša, stabila, labvēlīga vide un jābūt cieņai pret otru cilvēku. Jo pedagoga pienākums ir rūpēties par katru bērnu un palīdzēt viņam veidoties par personību.

Kursos iegūtā informācija mums ir ļoti noderīga un zināšanas, kuras ieguvām būs izmantojamas ikdienas darbā strādājot ar bērniem. Interesanti bija piemēri no lektores personīgās pieredzes, kas ļāva paskatīties no malas uz to, kā pareizi risināt dažādās situācijas. Vērtīgi bija arī lektores praktiskie padomi par to, kā rīkoties dažādās problēmsituācijās.

Paldies lektorei par dalīšanos ar savu praktisko pieredzi un Institūtam par kursu organizēšanu. Mūsu gaidas attaisnoja rezultātu!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv