logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Olaines Mūzikas un mākslas skolas

24.08.2016.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Augsti motivētas komandas veidošana" (12 ak.st.)

Ronalds Saksons, direktors
Olaines Mūzikas un mākslas skola (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Šī diena ļāva paskatīties uz lietām no citas puses, ieguvu informāciju par lietām, kas varētu atvieglot ikdienu darbā. Ļoti pārdomāts pasniegšanas stils un spilgta personība. Dienu vērtēju produktīvi un ar reāliem ieguvumiem iestrādei.

Patīkami, ka lektore ne tikai pārvalda un pārzina savu tematu, bet prot arī pasniegt. Kolektīvs sagaidīja to, ko vēlējās un visas dienas laikā iegūtās zināšanas ir vērtīgas - dažas no tām:

  • "Iegūti lieliski analīzes instrumenti pedagoģiskajā darbā un ne tikai."
  • "Sapratu kopīgos mērķus, runājot par skolu un kolektīvu kopumā."
  • "Gūta pozitīva doma, plānošana un skaidrs skatījums uz savu darbu."
  • "Uzstādīti sev nākotnes mērķi un noformulētas zināmas lietas. Vērtīgi pavadīta diena!"
  • "Parādīta jauna pieeja dzīves organizēšanā. Izcili!"
  • "Gūta dziļāka izpratne, kā kolektīvam kopā virzīties pretī mērķiem."
  • "Apzināju savas profesionālās darbības prioritātes."

Paldies lektorei par pozitīvo dienu un sniegto ieskatu koučingā."

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv