logotype
 • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
 • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
 • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Ogres tehnikuma

03.11.2016.
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā

Armanda Auziņa, direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā
Ogres tehnikums (un kolektīvs)

"Ļoti mūsdienīgs un atraktīvs tēmas izklāsts. Gūts lektores profesionālais pieredzes skatījums, kā arī jauns skatījums uz sociālām problēmām. Patika mūsdienīgais konstruktīvās informācijas pasniegšanas stils ar piemēriem. Apzinājām, ka jebkurā situācijā saskarsmē ar jauniešiem ir jābūt radošam un kreatīvam, lai sevī sajustu veidu, kā risināt radušās situācijas. Ikvienā situācijā ir iespēja rast risinājumu, taču tas atkarīgs no mūsu pacietības un vēlmes iedziļināties, lai atrisinātu situāciju. Ne vienmēr mēs izprotam jaunieti, tāpēc katra situācija ir jāizvērtē no dažādiem aspektiem un tikai tad ir jārīkojas.

Mūs uzrunāja lektores atvērtība, aizrautīgais un nepiespiestais runas veids, radītā brīvā gaisotne un pozitīvās emocijas. Vērtīgākais bija piesātinātie un saistošie piemēriem no reālās dzīves skolā. Tā visa rezultātā guvām vērtīgas atziņas un atklāsmes.

 • "Viens nav cīnītājs, sekmīgu rezultātu var sasniegt komandā." 
 • "Mēs esam atbildīgi par tiem, ko esam pieradinājuši."
 • "Emocionālā saskarsme ar bērnu ļoti nepieciešama viņa dzīves pozitīvai uztverei."
 • "Piemēros saskatīju daudzas sev aktuālas situācijas un lekcijas laikā radās idejas to risināšanai."
 • "Guvu apstiprinājumu tam, ka pareizi rīkojos gan kā pedagogs, gan kā mamma."
 • "Guvu apstiprinājumu sev zināmos jautājumos no dzīves pieredzes un darba pieredzes tehnikumā 30 gadu garumā, ka esmu rīkojusies pareizi."
 • "Ieguvu daudz jaunu atklāsmju saistībā ar bērnu audzināšanu un viņu uzvedību."
 • "Izpratne par to, ka jauniešu / audzēkņu agresija stundā nav vērsta pret mani personīgi."
 • "Pievērst lielāku uzmanību bērnu reakcijām un sekām."
 • "Izpratne par būtiskākajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem."
 • "Guvu profesionālu pieredzi un reālus piemērus, ko varu izmantot savā darbā."
 • "Guvu jaunas zināšanas par bērnu psiholoģiju."
 • "Bērni ir mūsu nākotne."

Paldies par pozitīvajām emocijām un profesionālajām zināšanām."

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv