logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Sociālās integrācijas valsts aģentūras

17.11.2016. 
Lektore: Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Koučinga iemaņas un instrumenti izglītības iestādes vidē" (A, 12 ak.st.)

Sanita Gailluma, vadītāja
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola (un kolektīvs)

"Praktisks un ikdienas situācijās izmantojams ieskats koučinga iemaņu izmantošanā izglītības iestādes vidē. Ieguvām jaunu informāciju un pārdomas par koučingu, tā principiem, iespējām un izmantošanas soļiem ikdienā. Svarīgi bija praktiskie uzdevumi un iespēja piedāvāto informāciju izmēģināt praksē. Tā rezultātā ieguvām jaunas praktiski izmantojamas un pozitīvi virzītas darba metodes turpmākai attīstībai un izmantošanai gan mācību stundās, gan audzināšanas procesā. Ir vērtīgi paskatīties no citādas - koučinga - puses uz to, ko dari. Lai sasniegtu kādu rezultātu pats vai palīdzētu citam - tas ir nopietns darbs un spēja izmantot katrai situācijai atbilstošas metodes. Koučings tajā var būt nozīmīgs palīgs.

Aizraujošs, delikāts un ieinteresēts lektores stāstījums. Ļoti patika, ka teorija mijās ar praktiskiem uzdevumiem. Tas ļāva mums gūtās idejas jaunu metožu izmantošanai pielāgot savai auditorijai. Sapratām, ka jebkurā situācijā uz dzīvi ir jāraugās pozitīvi. Pie tam, ikdienas komunikācijā mazāk jāizmanto noliegumi, vairāk apstiprinājumi.

Paldies lektorei par aizraujošo stāstījumu un bagātīgo dienu. 

Uz tikšanos citās apmācībās!"

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv