logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Rīgas Starptautiskās skolas

18.03.2017.
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā

Lee Chalkly, direktors (un kolektīrs)
Rīgas starptautiskā skola, www.isriga.lv

"10 ballu sistēmā dodam 10 balles. Iegūtas ļoti daudz vērtīgas informācijas. Izmantosim metodi "Mēs esam! - Mēs darām! - Mēs nedarām!". Jebkuras sadarbības pamatā ir attiecību izveidošana ar bērniem un viņu uzticības iemantošana. Jo bērnu un jauniešu problēmas ir tik dažādas un arī risinājumi ir tik atšķirīgi un tie ir jāmāk saskatīt. Ieguvām ieskatu kā rīkoties un, ko praktizēt ikdienā, lai veidotos labāka, dzīvāka komunikācija ar bērniem un jauniešiem viņiem saprotamā veidā. Ļoti patika radītās diskusijas un sarunas ar kolēģiem un saskatījām tajā risinājumus sev aktuālām situācijām. Dzirdējām daudz konkrētu praktisku situāciju, stāstus iz dzīves un idejas risinājumiem, ko varējām sasaistīt ar savu pieredzi un ikdienu. Nodarbības lika pārdomāt un pārvērtēt savu pedagoģisko pieredze, arī piedāvājot jaunas darba metodes. Patika Institūta darbinieku radītā brīvā, nepiespiestā un iedvesmojošā gaisotne auditorijā. Mēs ļoti augstu novērtējam Institūta darbinieku profesionālo pieredzi un profesionālo pieeju kursu organizēšanā. Šī diena bija iedvesmojoša un paldies par to."

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv