logotype
  • image1 Pozitīvas sajūtas un īpaša atmosfēra...
  • image2 Patiesa un īsta labsajūta gūstot...
  • image3 Notikumi, skaisti mirkļi un negaistošas sajūtas...

Atsauksme no Daugavpils 12.vidusskolas

31.10.2013.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte, starptautiski sertificēts profesionāls koučs)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma "Paštēla veidošana skolas vidē" (12 ak. st.)

Inga Baltace, direktores vietniece audzināšanas jomā
Daugavpils 12. vidusskola

"Kolektīvam patika un ir pozitīvas atsauksmes. Iegūtas jaunas zināšanas, ierosme, vēlme un vajadzība ko mainīt. Apmācība bija kā atslodze no ikdienas rutīnas, skats no malas uz sevi un saviem kolēģiem. Šī joma būtu jāapgūst ilgāku laika posmu, diemžēl mūsu vēlmi ierobežoja laiks. Lekcijas laikā varējām atsvaidzināt zināmās, bet reizēm piemirstās zināšanas, uzzināt noderīgu informāciju savai ikdienai. Apmācības laikā tika doti padomi, kā veidot savu garderobi, kā pareizi kombinēt apģērba krāsas, ar kādiem aksesuāriem iespējams atsvaidzināt tērpu. Paldies!

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Rēzeknes 1.vidusskolas

27.10.2011.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma 21.gadsimta skolotāja tēls (12 ak. st.)

Astra Prīdāne, direktora vietniece audzināšanas darbā
Rēzeknes 1.vidusskola

"Pārrunājot ar skolotājiem par iegūto, piedaloties programmas apguvē, saņēmu tikai labas atsauksmes par pašu programmu, tās vadītāju, programmas pasniegšanas veidu un nepiespiesto, brīvo un sirsnīgo gaisotni kursu laikā. Par programmas pasniedzēju varu teikt tikai to labāko, jo gan runas veids, raitā un precīzā valoda, sirsnīgais tonis kopā ar šarmanto pasniedzēju veidoja perfektu pasniedzēju mūsu skolotāju auditorijas priekšā.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Madonas Valsts ģimnāzijas

25.10.2011.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma21.gadsimta skolotāja tēls (12 ak. st.)

Kristīne Lukaševica, izglītības metodiķe
Madonas Valsts ģimnāzija (un pedagoģiskais kolektīvs)

"Atsauksmes par apmācību pozitīvas – apmācība sniedza gandarījumu, lielisku atpūtu, kā arī katra personībai vērtīgu un noderīgu informāciju. Seminārs izdevies arī pasniedzējas personības šarma dēļ. Pasniedzēja prata radīt auditorijā patīkamu atmosfēru, prata ieinteresēt klausītājus. Patīkams runas stils. Pasniedzēja erudīta savā jomā. Izdales materiāli plānveidīgi, konspektīvi, varēja veikt savas piezīmes. Pozitīvi, ka papildu saņemtas izdales lapas – testi. Materiāli noder gan paša personības izpētei, gan skolā – audzināšanas stundām, vecāku sapulcēm.

Lasīt tālāk ...

Atsauksme no Pļaviņu novada ģimnāzijas

24.10.2011.
Lektore Kristīne Beinaroviča (komunikācijas, stila un etiķetes eksperte)
Pedagogu tālākizglītības A moduļa programma 21. gadsimta skolotāja tēls (12 ak. st.)

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā
Pļaviņu novada ģimnāzija

"Apmācības saturs bija aktuāls un ļoti noderīgs, visus dalībniekus interesējošs. Nodarbība bija pārdomāti plānota un labi strukturēta. Tika izmantotas dažādas metodes un darba sociālās formas. Adekvāti tika izmantotas vizualizācijas un prezentēšanas tehnikas. Bija vērojama pasniedzējas profesionalitāte un kompetence. Pasniedzēja ievēroja grupas dalībnieku vajadzības, labprāt atbildēja uz jautājumiem, dalījās pieredzē, sniedza ieteikumus un praktiskus padomus. Nodarbība noritēja patīkamā, labvēlīgā gaisotnē.

Lasīt tālāk ...

© 2022  Sociālo Interešu Institūts  , tālr., fakss +371 67338117, mob. tālr. +371 26661496, info@sii.lv